Absolvirea de răspundere

Conținutul acestui website poate fi descărcat, arhivat, printat și distribuit, dar doar în scop informativ și nu în scop comercial. Dopharma își rezervă dreptul de o retrage oricând accesul și utilizarea informațiilor mai sus menționate, lucru cu care utilizatorul va fi automat de acord, va înceta imediat utilizarea așa cum a fost aminitit anterior, după notificarea Dopharma în scris sau prin website-ul său. În cazul oricăror nelămuriri referitoare la utilizarea website-ului, vă rugăm să contactați Dopharma oricând considerați că este necesar.

Dopharma nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea de nici un fel pentru nici un fel de prejudiciu adus prin menționarea de informații eronate pe acest website.  În cazul oricăror nelămuriri, vă rugăm contactați Dopharma. De asemenea, ne puteți contacta sau vă puteți consulta medicul veterinar referitor la timpul de așteptare recomandat al produselor noastre menționat pe acest website.

Toate drepturile de autor pentru acest website sunt deținute de Dopharma, inclusiv toate informațiile cuprinse aici, în cazul în care nu este menționat altfel.

© 2015 – Dopharma Vet SRL