Posturi vacante

Coleg nou/New colleague

Suntem în căutarea unui nou coleg pentru a ne ajuta în birou şi depozit.
We are searching for a new colleague to assist in our office and warehouse.

Asistent depozit & asistent birou
Warehouse assistant & Office assistant

Cerinţe:
– învățământ secundar
– cunostinte bune de utilizare a MS Office (Word, Excel, Outlook)
– bune abilități de comunicare, organizare și sistematizare
– atenţie la detalii, responsabilitate, ordine și corectitudine
– abilitatea de a asimila rapid cunoștințele, inițiativă
– să se concentreze pe calitate, rezultate și termene limită
– spiritul de observație, răbdarea, viteză de răspuns, orientare în spaţiu, capacitate de comunicare
– sunt un avantaj cunoștințe despre GMP și GDP
– sunt un avantaj cunoștințele despre ERP
– Nivel bun de limba engleză
Requirements:
– secondary education
– good knowledge of using MS Office (Word, Excel, Outlook)
– good communication, organization and systematization skills
– attention to detail, responsibility, order and fairness
– ability to quickly assimilate knowledge, initiative
– focus on quality, results and deadlines
– observation spirit, patience, response speed, space orientation, communication capability
– knowledge about GMP and GDP is preferred
– knowledge about ERP is preferred
– Good level of English

Sarcini şi responsabilităţi:
– Pregătirea bunurilor pentru expediere către clienți
– Trimiterea produselor către clienţi şi asigurarea acurateţii stocului
– Asistenţă la prognoza și cererea produselor pentru a preveni supraîncărcarea sau lipsa stocului
– Recepţia și identificarea bunurilor furnizorilor
– Inspectați conținutului pentru a se asigura că nu este deteriorat
– Verificați coletelor în baza comenzilor de cumpărare (cantitativ, calitativ, etc.)
– Etichetarea livrărilor și a bunurilor primite
– Organizarea și întreținerea zonei de stocare și depozitare
– Îngrijirea lucrurilor din depozit (schele, cântar, transpalet, stivuitor, etc.)
– Gestionarea produselor (expirate, returnate sau sparte)
– Raportarea oricărei discrepanțe
– Asigurarea unei bune întrețineri a proprietății companiei (depozit, birou, teren, parcare)
– controlul dăunătorilor
– curățenia
Tasks and responsibility:
– Prepare goods for shipment to the clients
– Ensure shipments for clients’ and inventory transactions’ accuracy
– Assist with Forecast supply and demand to prevent overstocking and running out-of-stock
– Receiving and identifying goods from suppliers
– Inspect contents to ensure they are undamaged
– Verify packages according to purchase orders (quantity, quality, etc.)
– label deliveries and incoming goods
– Organize and maintain inventory and storage area
– Taking care of warehouse instruments (scaffoldings, scale, weightlifter, forklift, etc.)
– manage the products (expired, returned or breakage)
– reporting any discrepancies
– ensuring proper maintenance of the company’s property (warehouse, office, land, parking)
– pest control
– cleaning

Ceea ce oferim:
– Lucrul într-un mediu plăcut şi totodată internaţional (echipă mică)
– Contract de muncă
– Recompense salariale bazate pe performanță
What we offer:
– Working in a pleasant and international environment (small team)
– Labor contract
– Performance-based salary rewards

Vă rugăm să trimiteți CV-ul pe adresa [email protected]

Please send your CV at [email protected]