Utilizarea responsabilă versus utilizarea rațională a antibioticelor

Dopharma este dedicată 100% animalelor. Creșterea animalelor este esențială pentru o societate sănătoasă și funcțională. În această lume aflată în schimbare rapidă, ne confruntăm în mod constant cu noi provocări. Una dintre aceste provocări este asigurarea menţinerii eficacității antibioticelor atât pentru animale, cât și pentru oameni.

Pentru a realiza obiectivele de mai sus și astfel pentru a avea în continuare o gamă de produse eficiente, toți cei implicaţi în medicina veterinară, precum și medicina umană trebuie să folosească antibiotice în mod conștient. Pentru a stimula colaborările interdisciplinare și comunicările între medicina umană și cea animală, a fost lansat conceptul „One Health”. Sinergismul acestor două domenii ar trebui să ducă la asistență medicală avansată, care este pregătită pentru secolul 21 și dincolo de acesta.

În ciuda îngrijirii atente a animalelor, acestea se pot încă îmbolnăvi și trebuie să avem întotdeauna posibilitatea de le putea oferi tratament în caz de infecţii. Produsele medicinale veterinare, inclusiv antibioticele, sunt vitale pentru tratarea și controlul bolilor. Fiecare tratament cu un produs antimicrobian poate provoca rezistență și, deși rezistența antimicrobiană nu este un fenomen nou, devine o provocare tot mai mare cu care trebuie să ne confruntăm.

Au fost recent scrise mai multe articole despre „utilizarea responsabilă a antibioticelor”. În alte publicații este menţionată “utilizarea rațională a antibioticelor”. Ambele expresii sunt folosite simultan și uneori sunt și amestecate în acelaşi context. Mai jos ne-am propus să explicăm ce înseamnă fiecare concept în parte.

Utilizarea responsabilă a antibioticelor

Pentru a menține eficiența antibioticelor, acestea trebuie utilizate în mod responsabil. Prin urmare, Dopharma susține pe deplin ideile „cele mai bune practici” ale EPRUMA *. Aplicarea celor mai bune practici reprezintă cheia pentru creşterea unor animale sănătoase și pentru întreg sectorul zootehnic. Atât animalele sănătoase cât și un sector zootehnic sănătos sunt, la rândul lor esențiale atât pentru bunăstarea animalelor cât şi pentru sănătatea publică și asigură rezultate optime pentru agricultor. Cele mai bune practici includ practici bune de creștere a animalelor și bune practici veterinare (GVP). Utilizarea responsabilă a antibioticelor implică:

 • Utilizarea în contextul potrivit.
 • Optimizarea măsurilor preventive este crucială, cum ar fi programele de igienă, asigurarea unor adăposturi conforme, climatizare, nutriție precum şi programele de monitorizare a sănătății animalelor. Aceste condiţii trebuie întotdeauna realizate înainte de a începe utilizarea medicamentelor de uz veterinar.
 • Utilizați cât mai puțin posibil, dar nu mai mult decât este necesar.
 • Utilizarea antibioticelor ar trebui să se facă numai pe bază de rețetă veterinară.
 • Transparenţă.

* Platforma europeană pentru utilizarea responsabilă a medicamentelor la animale

Utilizarea rațională a antibioticelor

Medicamentele veterinare, inclusiv antibioticele, trebuie, de asemenea, să fie utilizate în mod rațional. Fiecare pacient animal sau efectiv de animale trebuie să primească tratamentul potrivit diagnosticului lor, în doze care corespund cerințelor lor și pentru o perioadă adecvată de timp.

Utilizarea rațională a antibioticelor este posibilă numai dacă toți cei implicați au acces la surse de informații de încredere și subiective.

Guvernul, organele de conducere, industria, etc.

 • Stabilesc strategia generală.
 • Autorizează noi medicamente de uz veterinar pentru a asigura disponibilitatea produselor.
 • Stabilesc programele de monitorizare.
 • Susţin utilizarea rațională a produselor medicinale veterinare.
 • Comunicare bazată pe fapte.

Medicii veterinari și organismele lor (naționale) reprezentative

 • Elaborarea și actualizarea ghidurilor și procedurilor de tratament.
 • Susținerea și promovarea programelor de formare privind utilizarea rațională a medicamentelor de uz veterinar.
 • Investesc în menținerea şi actualizarea cunoștințelor lor veterinare și farmacologice.
 • Încearcă întotdeauna să obțină un diagnostic corect, inclusiv realizarea testelor de sensibilitate.

Utilizatori finali

 • Iau decizii raționale cu privire la tratamentul animalelor aflate sub îngrijirea lor pe baza tuturor faptelor disponibile.
 • Oferă feedback şi informaţii cu privire la aceste tratamente.