Absolvirea de răspundere E-mail

Toate informaţiile din acest mesaj, inclusiv toate fişierele anexate acestui mesaj, sunt confidenţiale. Mesajul se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatară. În cazul în care nu sunteţi destinatarul vizat, vă rugăm să ne anunţaţi imediat. În astfel de cazuri vă rugăm să ştergeţi/distrugeţi mesajul original sau copiile acestuia, inclusiv toate fişierele anexate mesajului, şi să nu distribuiţi conţinutul acestuia părţilor terţe. Vă aducem la cunoştinţă că dezvăluirea, copierea, distribuirea totală sau parţială unei alte persoane decât cea vizată e strict interzisă.

Credem, dar nu garantăm, că acest mesaj şi orice fişier ataşat lui, sunt fără viruşi. Dopharma nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele pierderi sau daune rezultate din utilizarea acestui mesaj sau din transmiterea mesajului întârziat, interceptat, corupt sau infectat cu viruşi.

Conţinutul acestui mesaj poate conţine opinia personală a expeditorului, care nu este opinia oficială a companiei Dopharma, cu excepţia cazului în care se specifică altfel de către reprezentanţii legali ai Dopharma.