Amoxy Active® 697 mg/g

înapoi la prezentarea produsului

Nr. autorizație:
190088

Trimite pagina

Pentru care specii este destinat acest produs

pigcock

Compoziție

1 g conţine:
Amoxicilină trihidrat 800 mg

citeste mai mult →

Timp de așteptare:

Porcine:
Carne şi organe: 2 zile

Pui de găină:
Carne şi organe: 1 zi
Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman.
Nu se utilizează în interval de 4 săptămâni de la începutul perioadei de ouat.

Indicații pentru utilizare

Porcine: Tratamentul infecţiilor căilor respiratorii, al infecţiilor tractului gastrointestinal, al infecţiilor urogenitale, al infecţiilor secundare în urma infecţiilor virale şi al septicemiei cauzate de microorganisme susceptibile la amoxicilină.
Pui de găină: Tratamentul infecţiilor căilor respiratorii şi al infecţiilor tractului gastrointestinal cauzate de microorganisme susceptibile la amoxicilină.

Alte detalii

 • Forma de prezentare

  Cutie de 100 grame.

  Cutie de 1 kg.

 • Forma farmaceutică

  Pulbere hidrosolubilă

 • Mod de administrare și doze

  Porcine:
  Administrare în apa de băut şi în hrană la porcine.
  Doza recomandată este de 11,2 mg amoxicilină/kg de greutate corporală/zi (echivalent cu 16,1 mg produs medicinal veterinar/kg de greutate corporală/zi), administrată timp de 3-5 zile consecutive.

  Pui de găină:
  Utilizare în apa de băut.
  Doza recomandată este de 20 mg amoxicilină/kg de greutate corporală/zi (echivalent cu 28,7 mg produs medicinal veterinar/kg de greutate corporală/zi), administrată timp de 3-5 zile consecutive.

 • Contraindicații

  A nu se utiliza la animale cu hipersensibilitate la peniciline sau la alte substanţe din grupa betalactaminelor.
  A nu se utiliza în prezenţa bacteriilor producătoare de ß-lactamază.
  A nu se utiliza la lagomorfe (iepuri) şi rozătoare precum porci de guineea, hamsteri sau gerbili.
  A nu se utiliza la animale cu tulburări renale severe, incluzând anurie şi oligurie.
  A nu se utiliza la rumegătoare sau cabaline.

 • Reacții adverse

  În cazuri foarte rare, pot apărea următoarele reacții adverse:

  • reacții de hipersensibilitate, severitatea variind de la erupția cutanată până la șocul anafilactic
  • simptome gastro-intestinale (vomă, diaree)
 • Condiții de depozitare/Perioada de valabilitate

  A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC.
  A se păstra în ambalajul original.
  Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.
  Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.
  Perioada de valabilitate după reconstituirea in apa de baut: 12 ore.
  Perioada de valabilitate după încorporare în hrană: a se utiliza imediat.

Observații:

Atenționări:
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă
Animalele bolnave au un comportament modificat în ceea ce priveşte consumul de apă şi trebuie tratate parenteral, dacă este necesar.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat
Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi a lactaţiei.
Studiile de laborator la şobolani şi iepuri nu au evidenţiat semne ale unor efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxice.
A se utiliza numai în conformitate cu evaluarea raportului beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Precauții:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Politicile antimicrobiene oficiale, naţionale şi regionale trebuie luate în considerare atunci când se utilizează produsul.
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe teste de susceptibilitate ale bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informaţiile epidemiologice locale (regionale, la nivel de fermă) cu privire la susceptibilitatea bacteriilor ţintă.
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor prevăzute în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la amoxicilină şi poate reduce eficacitatea tratamentului.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Penicilinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) în urma injectării, inhalării, ingerării sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la peniciline poate cauza reacţii încrucişate la cefalosporine şi invers. Ocazional, reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi grave.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la antibioticele betalactamice trebuie să evite manipularea produsului.
Manipulaţi acest produs cu mare grijă pentru a evita expunerea, luând toate măsurile de precauţie recomandate.
Purtaţi mănuşi şi o mască semifacială de unică folosinţă în conformitate cu standardul european EN149 sau o mască de respirat reutilizabilă în conformitate cu standardul european EN140 cu un filtru conform cu EN143 atunci când amestecaţi şi manipulaţi produsul. Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.
În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, spălaţi imediat cu apă.
Dacă dezvoltaţi simptome în urma expunerii, precum o erupţie cutanată, trebuie să consultaţi medicul şi să-i arătaţi această atenţionare. Umflarea feţei, a buzelor sau a ochilor sau dificultăţile de respiraţie sunt simptome mai grave şi necesită îngrijiri medicale urgente.

Interacțiuni:
A nu se combina cu antibiotice bacteriostatice. A nu se utiliza concomitent cu neomicina, deoarece blochează absorbția penicilinelor orale. În cazul asocierii cu antibiotice betalactamice și aminoglicozide apare un efect sinergic.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pentru achiziționarea acestui produs, vă rugăm contactați medicul dumneavoastă veterinar. Sunteți medic veterinar? Contactați biroul nostru.