Tildoket 300 mg/ml + 90 mg/ml

înapoi la prezentarea produsului

Nr. autorizație:
180181

Trimite pagina

Pentru care specii este destinat acest produs

Compoziție

1 ml conține:

tilmicozin 300 mg

ketoprofen 90 mg

citeste mai mult →

Timp de așteptare:

Bovine (viţei ≤ 330 kg): carne şi organe: 93 zile
Nu este autorizată utilizarea la animalele ce produc lapte pentru consum uman.

Indicații pentru utilizar

Bovine (viţei ≤ 330 kg):

Pentru tratamentul terapeutic al bolii respiratorii la bovine asociată cu pirexie, determinată de Mannheimia haemolytica susceptibilă la tilmicozin.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Alte detalii

 • Forma de prezentare

  Flacon de 50 ml.

  Flacon de 100 ml.

  Flacon de 250 ml.

 • Forma farmaceutică

  Soluție injectabilă.

 • Mod de administrare şi doze

  Bovine (viţei ≤ 330 kg):

  Subcutanat
  10 mg tilmicozin și 3 mg ketoprofen per kg greutate corporală (ceea ce corespunde cu 1 ml din produsul medicinal veterinar per 30 kg greutate corporală), o singură dată.

  Pentru a asigura o dozare corectă, greutatea corporală trebuie stabilită cât mai exact, astfel încât să se evite subdozarea.

  Metodă de administrare:
  Extrageți doza necesară din flacon și scoateți seringa din ac, lăsând acul în flacon. Atunci când trebuie tratat un grup de animale, lăsați acul în flacon pentru a scoate dozele ulterioare. Imobilizați animalul
  și introduceți acul separat subcutanat la locul de injectare, de preferat în pliul pielii de deasupra cutiei toracice, în spatele umărului. Atașați seringa la ac și injectați la baza pliului pielii.
  Nu injectați mai mult de 11 ml per loc de injectare.

 • Contraindicații

  A nu se administra intravenos.

  A nu se administra intramuscular.

  A nu se administra la primate, porci, capre și cai.

  A nu se utiliza la animale care suferă de leziuni gastrointestinale, diateză hemoragică, discrazie sangvină, disfuncții hepatice, cardiace sau renale.

  A nu se utiliza alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) concomitent sau pe o perioadă de 24 de ore după administrare.

  Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienţi.

 • Reacţii adverse

  Foarte frecvent se observă edeme locale, de dimensiune variabilă, la locul injecției. Au fost observate microscopic paniculită fibrinoasă subacută spre paniculită necrotică fibroasă cronică, cu zone mineralizate, vacuole și edeme și reacții granuloma- toase asociate. Aceste leziuni dispar după o perioadă cuprinsă între 45 și 57 de zile.

  În comun cu toate AINS, datorită acțiunii lor de inhibare a sintezei prostaglandinei, la anumite animale poate apărea posibilitatea de intoleranță gastrică sau renală.

  Decesul bovinelor a fost observat după o doză intravenoasă unică de 5 mg tilmicozin/kg greutate corporală și după injectarea subcutanată a dozelor de 150 mg tilmicozin/kg greutate corporală la intervale de 72 de ore.

 • Atenționări speciale

  Precauţii speciale pentru utilizare la animale

  Politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale trebuie să fie luate în considerare la utilizarea produsului medicinal veterinar.
  Atunci când este posibil, utilizarea acestui produs medicinal veterinar trebuie să se bazeze doar pe un test de susceptibilitate.

  Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate în cadrul RCP poate crește prevalența bacte- riilor rezistente la tilmicozin și poate reduce eficacitatea tratamentului cu alte antimicrobiene macrolide, ca urmare a potențialului de rezistență încrucișată.

  A nu se depăși doza sau durata tratamentului precizate. A se utiliza cu atenție la animale deshidratate, hipovolemice sau hipotensive, întrucât există un risc potențial de toxicitate renală crescută.

  Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

  INJECTAREA DE TILMICOZIN LA OAMENI POATE FI FATALĂ – ACȚIONAȚI CU EXTREMĂ PRUDENȚĂ PENTRU A EVITA AUTO-INJECTAREA ACCIDENTALĂ ȘI URMAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DE ADMINISTRARE ȘI RECOMANDĂRILE DE MAI JOS
  Acest produs medicinal veterinar trebuie administrat numai de către un medic veterinar. Nu transportați niciodată o seringă încărcată cu acest produs medicinal veterinar, având acul atașat. Acul trebuie să fie conectat la seringă numai la umplerea seringii sau la administrarea injecției. În orice alte momente, țineți seringa separată de ac. Nu utilizați echipamente de injectare automată. Asigurați-vă că animalele sunt imobilizate în mod corespunzător, inclusiv cele aflate în apropiere. Nu acționați singur atunci când utilizați acest produs medicinal veterinar. În caz de autoinjectare, SOLICITAȚI IMEDIAT ASISTENȚĂ MEDICALĂ și luați flaconul sau prospectul cu dumneavoastră. Aplicați o compresă rece (nu gheață direct) pe locul de injectare.

  Atenționări suplimentare privind siguranța pentru operator
  Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tilmicozin sau la ketoprofen, la medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) sau la alcool benzilic trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

  Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie

  Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și a lactației.
  Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

  Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
  Produsul medicinal veterinar nu trebuie administrat în asociere sau în combinație cu alte AINS și glucocorticoizi sau în termen de 24 de ore de la administrarea acestora. Trebuie evitată administrarea concomitentă de diuretice, medicamente nefrotoxice și medicamente anticoagulante.

  Ketoprofenul se leagă în proporție mare de proteinele plasmatice și poate deplasa alte medicamente cu
  o legătură proteică semnificativă, precum anticoagulantele, sau poate fi deplasat de ele. Întrucât ketoprofenul poate inhiba agregarea plachetară și poate provoca ulcerații gastrointestinale, el nu trebuie utilizat împreună cu alte medicamente care au același profil de reacții adverse la medicamente. La unele specii, se pot observa interacțiuni între macrolide și ionofore.

  Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)
  În urma injecțiilor subcutanate cu produsul medicinal veterinar într-o doză unică de 30 mg til- micozin și 9 mg ketoprofen/kg greutate corporală, la locul injecției pot apărea edeme locale de dimensiune variabilă, ce pot duce la necroză. Aceste leziuni dispar după o perioadă cuprinsă între 45 și 57 de zile. Administrarea de 3 ori a dozei recomandate din produsul medicinal veterinar (30 mg d tilmicozin și 9 mg ketoprofen per kg greutate corporală) poate duce la creșterea nivelului de CFK.

Pentru achiziționarea acestui produs, vă rugăm contactați medicul dumneavoastă veterinar. Sunteți medic veterinar? Contactați biroul nostru.