Tildosin® 250 mg/ml

înapoi la prezentarea produsului

Nr. autorizație:
180072

Trimite pagina

Pentru care specii este destinat acest produs

cockturkey

Compoziție

1 ml conține:
Tilmicosin   250 mg

citeste mai mult →

Timp de așteptare:

Viței (carne și organe): 42 zile.

Porcine (carne și organe): 14 zile.

Pui de găină (carne și organe):  12 zile.

Curcani (carne și organe): 19 zile.

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman.

Nu se utilizează în interval de 2 săptămâni de la începutul perioadei de ouat.

Indicații pentru utilizare

Viței:                Pentru tratamentul și metafilaxia bolii respiratorii la bovine, asociate cu Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis și M. dispar sensibile la tilmicosin.

Porcine:           Pentru tratamentul și metafilaxia bolii respiratorii asociate cu Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis și Actinobacillus pleuropneumoniae sensibile la tilmicosin.

Pui de găină:    Pentru tratamentul și metafilaxia bolii respiratorii asociate cu Mycoplasma gallisepticum și M. synoviae sensibile la tilmicosin.

Curcani:           Pentru tratamentul și metafilaxia bolii respiratorii asociate cu Mycoplasma gallisepticum și M. synoviae sensibile la tilmicosin.

Prezența bolii în grup/turmă trebuie stabilită înainte de utilizarea produsului.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Alte detalii

 • Forma de prezentare

  Flacon de 960 mililitri.
  Bidon de 5040 mililitri.

 • Forma farmaceutică

  Soluție orală

 • Doze

  Numai pentru administrare pe cale orală. Acest produs trebuie diluat în apa de băut (porcine, pui de găină, curcani) sau înlocuitorul de lapte (viței) înainte de administrare.

  Viței:             12,5 mg tilmicosin/kg greutate corporală (1 ml de produs / 20 kg greutate corporală), de două ori pe zi, pe durata a 3-5 zile consecutive.

  Porcine:         15-20 mg tilmicosin/kg greutate corporală/zi (6-8 ml de produs / 100 kg greutate corporală pe zi), pe durata a 5 zile consecutive, doză care se poate obține prin adăugarea a 200 mg de tilmicosin la litru (80 ml de produs / 100 litri).

  Pui de găină:                15-20 mg tilmicosin/kg greutate corporală/zi (6-8 ml de produs / 100 kg greutate corporală pe zi), pe durata a 3 zile consecutive, doză care se poate obține prin adăugarea a 75 mg de tilmicosin la litru (30 ml de produs / 100 litri).

  Curcani:        10-27 mg tilmicosin/kg greutate corporală/zi (4-11 ml de produs / 100 kg greutate corporală pe zi), pe durata a 3 zile consecutive, doză care se poate obține prin adăugarea a 75 mg de tilmicosin la litru (30 ml de produs / 100 litri).

  Cantitatea zilnică exactă necesară de produs medicinal veterinar poate fi calculată conform următoarei formule:

  ml produs / litru de apă de băut / zi = [ml produs / kg greutate corporală / zi x greutate corporală medie (kg)] / cantitate medie de apă consumată zilnic (litri).

  Un flacon de 960 ml de produs este suficient pentru medicația a 1200 de litri de apă de băut pentru porcine sau a 3200 de litri de apă de băut pentru pui de găină sau curcani. Un bidon de 5040 ml de produs este suficient pentru medicația a 6300 de litri de apă de băut pentru porcine sau a 16800 de litri de apă de băut pentru pui de găină sau curcani.

  Un flacon de 960 ml și un bidon de 5040 ml dede produs medicinal veterinar  sunt suficiente pentru medicația  înlocuitorului de lapte, pentru tratamentul a 48 – 80 viței și 252 -420 viței fiecare a 40 kg greutate corporală în funcție de durata acestuia.

 • Contraindicatii

  A nu se permite accesul cailor și al altor cabaline la apa de băut care conține tilmicosin.

  Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la tilmicosin sau la oricare dintre excipienți.

 • Atenţionări speciale

  Precauții speciale pentru utilizare la animale

  Numai pentru administrare pe cale orală. Conține edetat disodic; a nu se injecta.

  Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe antibiograma tulpinilor bacteriene izolate de la animalul respectiv. În cazul în care nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informații epidemiologice locale (regionale, la nivel de fermă) despre sensibilitatea bacteriei țintă.

  Utilizarea produsului fără respectarea instrucțiunilor din RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la tilmicosin și poate reduce eficacitatea tratamentului cu alte macrolide, lincosamide și streptogramină B, din cauza potențialului de rezistență încrucișată.

  Politicile oficiale, naționale și regionale antimicrobiene trebuie luate în considerare atunci când este utilizat produsul.

  Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

  Tilmicosin poate produce iritații. Macrolidele, cum este și tilmicosin, pot de asemenea provoca hipersensibilitate (alergie) după injectare, inhalare, ingestie sau contactul cu pielea sau ochii. Hipersensibilitatea la tilmicosin poate duce la reacții încrucișate cu alte macrolide și invers. Ocazional, reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi grave, motiv pentru care se va evita contactul direct.

  Pentru a evita expunerea în timpul pregătirii apei de băut sau înlocuitorului de lapte medicamentat, se vor purta salopete, ochelari de protecție și mănuși impermeabile. A nu se consuma alimente sau băuturi și a nu se fuma în timpul manevrării acestui produs. A se spăla mâinile după utilizare.

  În caz de ingestie accidentală, spălați imediat gura cu apă și solicitați sfatul medicului. În cazul contactului accidental cu pielea, spălați bine cu apă și săpun. În cazul contactului ocular accidental, se clătesc ochii cu o cantitate abundentă de apă de la robinet. Nu manipulați produsul dacă sunteți alergic la ingredientele acestuia.

  Dacă în urma expunerii apar simptome, cum ar fi erupția cutanată, se va solicita sfatul medicului și i se va arăta acest avertisment. Umflarea feței, buzelor și ochilor sau respirația dificilă sunt simptome mai severe și necesită asistență medicală de urgență.

  Alte precauții

  Tilmicosin poate fi toxic pentru organismele acvatice, inclusiv cianobacterii, efectele fiind potențial de durată.

  Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

  Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pentru perioada de gestație, lactație sau perioada de ouat. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea risc /beneficiu efectuată de medicul veterinar responsabil.

  Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de

  Supradozare (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi), după caz

  Nu s-au observat simptome de supradozare, cu excepția unei mici reduceri a consumului de lapte, la vițeii care au primit doze administrate de două ori pe zi de 5 ori mai mari decât doza maximă recomandată sau la care durata tratamentului a fost de două ori mai lungă decât cea maximă recomandată.

  Când porcinele primesc apă de băut care conține 300 sau 400 mg tilmicosin/litru (echivalent cu 22,5-40 mg tilmicosin/kg greutate corporală sau de 1,5-2 ori peste concentrația recomandată) de obicei animalele consumă o cantitate mai mică de apă. Deși aceasta are un efect autolimitant asupra aportului de tilmicosin, ar putea, în situații extreme, duce la deshidratare. Aceasta se poate corecta prin îndepărtarea apei de băut medicamentate și înlocuirea acesteia cu apă proaspătă nemedicamentată.

  Nu s-au observat simptome de supradozare la puii de găină care au primit apă de băut care conținea concentrații de tilmicosin de până la 375 mg/litru (echivalente cu 75-100 mg tilmicosin/kg greutate corporală sau de 5 ori doza recomandată) timp de 5 zile; tratamentul zilnic cu 75 mg tilmicosin/litru (echivalent cu doza maximă recomandată) timp de 10 zile a dus la reducerea consistenței materiilor fecale.

  Nu s-au observat simptome de supradozare la curcanii care au primit apă de băut care conținea concentrații de tilmicosin de până la 375 mg/litru (echivalente cu 50-135 mg tilmicosin/kg greutate corporală sau de 5 ori doza recomandată) timp de 3 zile; de asemenea tratamentul zilnic cu 75 mg tilmicosin/litru (echivalent cu doza maximă recomandată) timp de 6 zile nu a provocat simptome de supradozare.

 • Condiții de depozitare/Perioada de valabilitate

  A se păstra la temperatură mai mică de 25 ºC. A nu se refrigera sau congela. A se feri de îngheț. A se proteja de lumină.

  A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă după EXP.

  Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.