Nr. autorizație:
150126

Trimite pagina

Pentru care specii este destinat acest produs

Compoziție

1 ml conține:

tilmicozin 300 mg

citeste mai mult →

Timp de așteptare:

Bovine:

Carne şi organe: 70 zile Lapte: 36 zile

Dacă produsul este administrat vacilor în perioada de repaus mamar sau junincilor de lapte gestante, laptele nu trebuie să fie utilizat pentru consum uman timp de 36 de zile după fătare.

Ovine:

Carne şi organe: 42 zile Lapte: 18 zile

Dacă produsul este administrat oilor în perioada de repaus mamar sau oilor gestante, laptele nu trebuie să fie utilizat pentru consum uman timp de 8 zile după fătare.

Indicații pentru utilizare

Bovine:

Tratamentul infecţiilor respiratorii produse de Mannheimia haemolytica și Pasteurella multocida.

Tratamentul necrobacilozei interdigitale.

Ovine:

Tratamentul infecţiilor tractului respirator cauzate de Mannheimia haemolytica şi Pasteurella multocida.

Tratamentul pododermatitei infectioase la ovine, cauzata de Dichelobacter nodosus şi Fusobacterium necrophorum.

Tratamentul mastitei acute la ovine cauzată de Staphylococcus aureus şi Mycoplasma agalactiae.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Alte detalii

 • Forma de prezentare

  Flacon de 50 ml.

  Flacon de 100 ml.

  Flacon de 250 ml.

 • Forma farmaceutică

  Soluție injectabilă.

 • Mod de administrare şi doze

  Se administreazã injectabil, strict subcutanat o singurã dozã de 10 mg tilmicosin / kg greutate corporalã (1ml / 30 kg greutate corporalã).

  Bovine:

  Metodă de administrare:

  Extrageţi doza necesară din flacon şi scoateţi seringa din ac, lăsând acul în flacon. Atunci când trebuie tratat un grup de animale, lăsaţi acul în flacon pentru a scoate dozele ulterioare. Imobilizaţi animalul şi introduceţi acul separat subcutanat la locul de injectare, de preferat în pliul pielii de deasupra cutiei toracice, în spatele umărului. Ataşaţi seringa la ac şi injectaţi la baza pliului pielii. Nu injectaţi mai mult de 20 ml pe loc de injectare.

  Ovine:

  Metodă de administrare:

  Cântărirea cu precizie a mieilor este importantă pentru evitarea supradozării. Utilizarea unei seringi de 2 ml sau mai mică de 2 ml îmbunătăţeşte dozarea precisă.

  Extrageţi doza necesară din flacon şi scoateţi seringa din ac, lăsând acul în flacon. Imobilizaţi oaia în timp ce vă aplecaţi peste animal şi introduceţi un ac separat subcutanat la locul de injectare, care ar trebui sa fie într-un pliu al pielii de deasupra cutiei toracice, în spatele umărului. Ataşaţi seringa la ac şi injectaţi la baza pliului pielii. Nu injectaţi mai mult de 2 ml pe loc de injectare.

  Dacă nu se observă îmbunătăţiri în decurs de 48 de ore, diagnosticul trebuie confirmat.

  Evitaţi contaminarea flaconului în timpul utilizării. Flaconul trebuie inspectat vizual pentru a se detecta orice particule străine şi/sau un aspect fizic anormal. In cazul în care se observă oricare dintre acestea, aruncaţi flaconul.

 • Contraindicații

  A nu se administra pe cale intravenoasa.

  A nu se administra pe cale intramusculara.

  A nu se administra mieilor cu greutatea mai mică de 15 kg.

  A nu se administra primatelor.

  A nu se administra porcinelor.

  A nu se administra cailor şi măgarilor.

  A nu se administra caprelor.

  Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

 • Reacţii adverse

  Ocazional, o inflamatie difuză uşoară poate apărea la locul de injectare, însă aceasta dispare în decurs de cinci până la opt zile. În cazuri rare, au fost observate decubit, lipsă de coordonare şi convulsii.

  Decesul bovinelor a fost observat după o doză intravenoasă unică de 5 mg/kg greutate corporală tilmicozin şi după injectarea subcutanată a dozelor de 150 mg/kg greutate corporală tilmicozin la intervale de 72 de ore. La porcine, injectarea intramusculară a 20 mg/kg greutate corporală tilmicozin a cauzat decese. Ovinele au decedat după o injecţie intravenoasă unică cu 7,5 mg/kg greutate corporală tilmicozin.

 • Atenționări speciale

  Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

  Ovine

  Studiile clinice nu au demonstrat eficienta produsului la ovine cu mastită acută cauzată de Staphyloccocus aureus şi Mycoplasma agalactiae. A nu se administra mieilor cu greutatea mai mică de 15 kg întrucât există un risc de toxicitate asociată supradozării. Cântărirea cu precizie a mieilor este importantă pentru evitarea supradozării. Utilizarea unei seringi de 2 ml sau mai mică de 2 ml va facilita dozarea precisă.

  Precauții speciale pentru utilizare la animale

  Politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale trebuie să fie luate în considerare la utilizarea produsului medicinal veterinar.

  Pentru a evita auto-injectarea nu utilizați echipamente de injectare automată.
  Atunci când este posibil, utilizarea acestui produs medicinal veterinar trebuie să se bazeze doar pe un test de susceptibilitate.

  Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

  Atenționări privind siguranța pentru operator

  INJECTAREA DE TILMICOZIN LA OAMENI POATE FI FATALĂ – ACȚIONAȚI CU EXTREMĂ PRUDENȚĂ PENTRU A EVITA AUTO-INJECTAREA ACCIDENTALĂ ȘI URMAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DE ADMINISTRARE ȘI RECOMANDĂRILE DE MAI JOS
  Acest produs medicinal veterinar trebuie administrat numai de către un medic veterinar. Nu transportați niciodată o seringă încărcată cu acest produs medicinal veterinar, având acul atașat. Acul trebuie să fie conectat la seringă numai la umplerea seringii sau la administrarea injecției. În orice alte momente, țineți seringa separată de ac. Nu utilizați echipamente de injectare automată. Asigurați-vă că animalele sunt imobilizate în mod corespunzător, inclusiv cele aflate în apropiere. Nu acționați singur atunci când utilizați acest produs medicinal veterinar. În caz de autoinjectare, SOLICITAȚI IMEDIAT ASISTENȚĂ MEDICALĂ și luați flaconul sau prospectul cu dumneavoastră. Aplicați o compresă rece (nu gheață direct) pe locul de injectare.

  Atenționări suplimentare privind siguranța pentru operator
  A se evita contactul cu pielea și ochii !  În caz de stropire a pielii sau ochilor, clătiți imediat cu apă.

  Poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea. Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.

  NOTÃ PENTRU MEDIC:

  INJECTAREA ACESTUI MEDICAMENT LA OM A FOST ASOCIATĂ CU DECESE !

  Sistemul cardiovascular reprezintã ţinta toxicitãţii, aceasta putându-se datora blocãrii canalelor de calciu. Administrarea intravenoasã de clorura de calciu trebuie luatã în considerare numai dacã se confirmã expunerea la tilmicosin. În studiile efectuate la câine, tilmicosimul a indus un efect inotrop negativ având drept conecinţã tahicardia precum şi o reducere a presiunii arteriale sistemice şi a pulsului arterial.

  A NU SE ADMINISTRA ADRENALINÃ SAU ANTAGONIŞTI BETA ADRENERGICI CUM ESTE PROPRANOLOLUL !

  La porci, mortalitatea indusă de tilmicosin este potențată de administrarea de adrenalină.

  La câini administrarea intravenoasă de clorură de calciu a determinat un efect inotrop pozitiv asupra ventriculului stâng avand drept consecință îmbunătăţirea valorilor presiunii vasculare sanguine, precum şi tahicardie. Datele preclinice şi un raport clinic singular sugerează faptul că perfuzia cu clorură de calciu poate ajuta la inversarea modificărilor induse de tilmicosin asupra presiunii arteriale şi frecvenţei cardiace la om. Administrarea dobutaminei trebuie, de asemenea, luată în considerare datorită efectelor inotrop-pozitive ale acesteia, deşi nu influențează tahicardia.

  Întrucât tilmicosinul persistă în ţesuturi timp de câteva zile, sistemul cardiovascular trebuie atent monitorizat şi trebuie asigurat un tratament de susţinere.

  Medicilor care tratează pacienţii expuşi la acest compus li se recomandă să discute gestionarea clinică cu Serviciul naţional de informaţii privind otrăvirile, la: Institutul National de Sanate Publica – Centrul de Toxicologie, la numărul: +40 021 3183606.

  Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie

  Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și a lactației.
  Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

  Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
  La unele specii se pot observa interacţiuni între macrolide şi ionofore.

  Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

  La bovine injecţiile subcutanate cu 10, 30 şi 50 mg/kg greutate corporală tilmicozin, repetate de trei ori într-un interval de 72 de ore, nu au cauzat decese. Conform aşteptărilor, s-a dezvoltat edem la locul de injectare. Singura leziune observată la autopsie a fost necroza miocardului la grupul tratat cu 50 mg/kg greutate corporală tilmicozin.

  Dozele de 150 mg/kg greutate corporală tilmicozin, administrate subcutanat într-un interval de 72 de ore au cauzat decesul. S-a observat edemul la locul de injectare, iar la autopsie singura leziune identificată a fost o necroză uşoară a miocardului. Alte simptome observate au fost: dificultate de mişcare, reducerea apetitului alimentar şi tahicardie.

  La ovine injecţiile unice (aproximativ 30 mg/kg greutate corporală tilmicozin) pot cauza o creştere uşoară a ritmului respirator . Dozele mai mari (150 mg/kg greutate corporală tilmicozin) au cauzat ataxie, letargie şi incapacitatea de ridicare a capului.

  Decesele au survenit după o injecţie intravenoasă unică cu 5 mg/kg greutate corporală tilmicozin la bovine şi cu 7,5 mg/kg greutate corporală tilmicozin la ovine.

Pentru achiziționarea acestui produs, vă rugăm contactați medicul dumneavoastă veterinar. Sunteți medic veterinar? Contactați biroul nostru.