Nr. autorizație:
EU/2/09/098/005 – 007

Trimite pagina

Pentru care specii este destinat acest produs

cowpig

Compoziție

1 ml conține:
Meloxicam 30 mg

citeste mai mult →

Timp de așteptare:

Bovine:
Carne și organe: 15 zile
Lapte: 5 zile

Porcine:
Carne și organe: 5 zile

Indicații pentru utilizare

Bovine:
Indicat pentru utilizare în infecţia respiratorie acută, împreună cu tratamentul antibiotic corespunzător, pentru a reduce simptomatologia clinică la bovine.
Indicat pentru utilizare în diaree, în combinaţie cu tratamentul de rehidratare orală, pentru a reduce simptomatologia clinică la viţeii cu vârste mai mari de o săptămână şi la tineretul bovin nelactant.
Indicat ca medicaţie adjuvantă în tratamentul mastitei acute, în combinaţie cu tratamentul antibiotic.

Porcine:
Indicat pentru utilizare în tulburările locomotorii non-infecţioase, pentru a reduce simptomele de șchiopătură şi inflamaţie.
Indicat ca medicaţie adjuvantă în tratamentul septicemiei şi toxiemiei puerperale (sindromul de mastită-metrită-agalaxie), împreună cu tratamentul antibiotic corespunzător.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Alte detalii

 • Forma de prezentare

  Flacon de 50 ml.
  Flacon de 100 ml.

 • Forma farmaceutică

  Soluție injectabilă.

 • Doze

  Bovine:
  Administrare unică, subcutanată, la doza de 0,5 mg meloxicam per kg greutate corporală (de exemplu 2,5 ml per 150 kg greutate corporală), în combinaţie cu tratamentul antibiotic sau cu tratamentul de rehidratare orală, după caz.

  Porcine:
  Administrare intramusculară unică, la doza de 0,4 mg meloxicam per kg greutate corporală (de exemplu 2,0 ml per 150 kg greutate corporală), în combinaţie cu tratamentul antibiotic, după caz.
  Dacă este necesar, o a doua doză de meloxicam poate fi administrată după 24 de ore.
  A se evita introducerea de factori contaminanţi în cursul administrării.
  Atunci când trataţi grupuri de animale, utilizaţi un ac de aspiraţie pentru a evita perforarea excesivă a dopului. Numărul maxim de perforari trebuie limitat la 20.

 • Contraindicații

  Nu se utilizează pentru animale care prezintă afecțiuni hepatice, cardiace sau renale sau tulburări de tip hemoragic, precum şi în cazurile în care există dovezi de leziuni gastrointestinale ulcerogene.
  Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
  În cazul tratamentului pentru diaree la bovine, nu se utilizează pentru animale cu vârsta mai mică de o săptămână.

 • Efecte secundare

  Inaplicabil

 • Condiții de depozitare/Perioada de valabilitate

  lorem ipsum