Nr. autorizație:
180045

Trimite pagina

Pentru care specii este destinat acest produs

cow

Compoziție

1 ml conține:
Eprinomectin  5 mg

citeste mai mult →

Timp de așteptare:

Came şi organe: 15 zile. Lapte: zero ore.

Indicații pentru utilizare

Tratamentul infestărilor cu următorii paraziţi sensibili la eprinomectin:

Bovine:

Viermi rotunzi gastrointestinali
Ostertagia ostertagi,
Ostertagia lyrata,
Haemonchus placei,
Trichostrongylus axei,
Trichostrongylus coîubriformis,
Cooperia spp.,
Cooperia oncophora,
Cooperia punctata,
Cooperia pectinata,
Cooperia surnabada,
Bimostomum phlehotomum,
Nematodirus helvetianus,
Oesophagostomnm radiatom,
Oesophagostomum sp.
Trichuris discolor

Viermi pulmonari
Dictyocaulus viviparus

Larve de insecte (stadii parazitare):
Hypoderma bovis
Hypoderma lineatum

Râie:
Chorioptes bovis
Sarcoptes scabiei var. Bovis

Păduchi hematofagi:
Linognathus vituli,
Haematopinus eurystemus,
Solenopotes capillatus

Păduchi malofagi:
Bovicola (Damalinia) bovis

Muşte:
Haematobia irritans

Produsul protejează animalele împotriva reinfestărilor cu:
Nematodirus helvetianus timp de 14 zile.
Trichostrongylus axei timp de 21 de zile.
Dictyocaulus viviparus, Haemonchus placei, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Oesophagostomum radiatum şi Ostertagia ostertagi timp de 28 zile.

Durata eficacităţii persistente poate fi variabilă pentru Cooperia spp şi H. placei 14 zile după tratament în special la animalele tinere şi cele de came în timpul tratamentului.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Alte detalii

 • Forma de prezentare

  Flacon de 1 litru.
  Bidon de 2,5 litri.
  Bidon de 5 litri.

 • Forma farmaceutică

  Soluție pour-on.

 • Mod de administrare și doze

  Pentru administrare pour-on.

  Pentru administrare topică unică a unei doze de 500 micrograme eprinomectin per kg greutate corporală, echivalent cu 1 ml per 10 kg greutate corporală.

  Se aplică soluţia pour-on de-a lungul spatelui, sub forma unei linii înguste, de la greabăn până la baza cozii.

  Toate animalele aparţinând aceluiaşi grup vor fi tratate simultan.

  Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil şi trebuie verificată precizia dispozitivului de dozare. Dacă animalele vor fi tratate colectiv şi nu individual, ele vor fi grupate în funcţie de greutatea corporală şi dozate ca atare, pentru a evita subdozarea şi supradozarea.

  Mod de administrare:

  Pentru forma de prezentare de 1 litru:

  Flaconul este echipat cu un sistem de dozare integrator şi are două deschideri. O deschidere este conectată la corpul recipientului, iar cealaltă la camera de dispersare (sistemul de dozare).

  Deşurubaţi capăcul şi scoateţi sigiliul camerei de dispersare (sistem de dozare integrat, gradat din 10 în 10 ml pana la 50 ml).

  Strângeţi flaconul pentru a umple camera de dispersare cu volumul de produs necesar. :

  Pentru fonnele de prezentare de 2.5 litri si 5 litri:

  A se utiliza cu un sistem de dozare adecvat, precum un pistol dozator şi capac de cuplare ventilat. Deşurubaţi capacul simplu din polipropilenă (PP). Scoateţi sigiliul de protecţie de pe bidon. înşurubaţi capacul de cuplare ventilat la bidon şi aveţi grijă să fie bine strâns. Conectaţi celălalt capăt la un pistol dozator.

  Urmaţi instrucţiunile emise de fabricantul pistolului referitor la ajustarea dozei şi la utilizarea! şi întreţinerea adecvată a pistolului dozator.

  După utilizare, capacele de cuplare ventilate trebuie scoase şi înlocuite cu capacul simplu din PP. Capacele ventilate trebuie să fie puse în cutie, pentru utilizare ulterioară.

 • Contraindicatii

  Avermectinele ar putea să nu fie bine tolerate la speciile non-ţintă (inclusiv câini, pisici şi cabaline). Au fost raportate cazuri de mortalitate la câini, în special la rasa Collie, Bobtail, la rase înrudite şi încrucişări, precum şi la broaşte ţestoase de uscat sau de apă.
  Nu se utilizează la alte specii de animale.
  A nu se administra oral sau prin injecţie.
  A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

 • Precauții speciale pentru utilizare

  Precauţii speciale pentru utilizare la animale

  Doar pentru uz extern.

  Pentru o utilizare eficientă, produsul nu trebuie aplicat pe zone ale spatelui care sunt acoperite cu noroi sau bălegar.

  Produsul trebuie aplicat numai pe pielea sănătoasă.

  Pentru evitarea reacţiilor adverse provocate de moartea larvelor de Hypoderma în esofag sau coloana vertebrală, se recomandă administrarea produsului după sfârşitul perioadei de zbor al muştelor şi înainte ca larvele să ajungă la locurile de migrare din corpul animalelor; cereţi sfatul unui medic veterinar pentru a afla perioada potrivită de tratament. ;

  Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

  Acest produs poate fi iritant pentru piele şi ochi şi poate cauza hipersensibilizare (reacţii alergice). Evitaţi contactul cu pielea şi ochii în timpul tratamentului şi atunci când manevraţi animale tratate recent. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la eprinomectin trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

  Purtaţi mănuşi de cauciuc, cizme şi salopetă impermeabilă atunci când aplicaţi produsul.

  În caz de contact accidental cu pielea, spălaţi imediat cu apă şi săpun zona afectată. In caz de contact accidental cu ochii, clătiţi imediat cu apă ochii.

  Îmbrăcămintea contaminată va fi îndepărtată cât mai curând posibil şi spălată înainte de reutilizare. Acest produs poate afecta sistemul nervos central în caz de ingerare accidentală. Evitaţi ingerarea accidentală a produsului, inclusiv contactul mână-gură. Dacă are loc ingerarea, spălaţi cu apă gura şi solicitaţi asistenţă medicală.

  Nu fumaţi şi nu consumaţi alimente sau băuturi în timpul manipulării produsului.

  Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.

  Alte precauţii

  Eprinomectin este foarte toxic pentru organismele acvatice, este persistent în sol şi se poate acumula în sedimente.

  Fecalele care conţin eprinomectin, excretate pe păşune de animalele tratate, pot reduce temporar abundenţa faunei de bălegar. în urma tratamentului cu produsul a bovinelor, niveluri de eprinomectin care sunt potenţial toxice pentru speciile de muşte de bălegar pot fi excretate pe o perioadă de peste 4 săptămâni şi pot scădea abundenţa de muşte de bălegar pe acea perioadă.

  În caz de tratamente repetate cu eprinomectin (la fel ca şi cu produse antihelmintice din aceeaşi clasă), este recomandat să nu se trateze animalele de fiecare dată pe aceeaşi păşune, pentru a permite faunei de bălegar să se refacă. :

  Eprinomectin este inerent toxic pentru organismele acvatice. Acest produs trebuie utilizat număr în conformitate cu instrucţiunile însoţitoare. Pe baza profilului de excreţie ăl eprinomectin în cazul administrării ca formulare pour-on, animalele tratate nu trebuie să aibă acces la cursurile de apă în primele 7 zile după tratament.

 • Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie

  Studiile de laborator (şobolan, iepure) nu au demonstrat efecte teratogene sau embriotoxice în urma utilizării eprinomectinului în doze terapeutice. A fost stabilită siguranţa utilizării produsului medicinal veterinar la bovine pe durata gestaţiei, lactaţiei şi la taurii de reproducţie.

  Poate fi utilizat în perioada de gestaţie, lactaţie şi la taurii de reproducţie.

Pentru achiziționarea acestui produs, vă rugăm contactați medicul dumneavoastă veterinar. Sunteți medic veterinar? Contactați biroul nostru.